Prvé cvičenie TAI-CHI pre občanov nášho mesta

Lektori Konfuciovej učebne tradičnej čínskej medicíny pri Fakulte zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici, Ziqi Meng a prof. Li Chunri, zrealizovali prvé cvičenie tai-chi pre občanov mesta v mestskom parku. Cvičenie sa uskutočnilo v rámci projektu Banská Bystrica – Európske mesto športu a bude prebiehať celý august vždy v utorok a vo štvrtok. Cvičenie je dobrovoľné a cvičiť ho môžu ľudia bez ohľadu na vek.  Pravidelné cvičenie tai-chi je vynikajúcou metódou prevencie. Zvlášť účinne pôsobí pri liečení porúch ako je vysoký krvný tlak, zažívacie problémy, nervové problémy a problémy s krvným obehom. Pomalé, harmonické pohyby a správne držanie tela v spojení s mentálnou prácou a vyrovnaným dýchaním majú veľmi priaznivé účinky na rovnováhu v organizme.

Spoločné cvičenie v prírode je aktivitou, ktorá dáva občanom mesta možnosť spoločne sa stretnúť, precítiť radosť z pohybu a urobiť niečo pre svoje zdravie a dobrý pocit.