XVI. ŽIARSKY SESTERSKÝ DEŇ 29.9.2017

Milé kolegyne, kolegovia, vážení hostia,

Je mi cťou privítať Vás v Žiari nad Hronom, na konferencii, ktorá je už šestnástou v poradí.

Byť sestrou, to nie je len práca. Byť sestrou znamená dôkladne si premyslieť každý krok, slovo, pohľad. Toto povolanie je psychológiou, vyžaduje pružnosť, toleranciu, trpezlivosť. Byť maximálne všímavá a profesionálna. Štúdiom sa vzdelávanie nekončí. Pre profesionálny rast sestry je potrebné sústavne získavať vedomosti. Aj naša konferencia ponúka z roka na rok hodnotnejšie prednášky, ktoré obohacujú náš profesionálny život. Pevne verím, že ani dnešný deň nebude výnimkou.

Prajem Vám, aby ste sa v našom meste cítili príjemne, oddýchli si a z tohto miesta odchádzali obohatení novými odbornými poznatkami a výmenou skúseností a najmä pozitívnou energiou, ktorú prinesiete do svojich zariadení, medzi svojich kolegov.

Želám nám, aby konferencia mala úspešný priebeh.

S úctou
Eva Valentová
Námestníčka riaditeľa pre ošetrovateľskú starostlivosť


PROGRAM
7:00 – 8:30 Registrácia
8:30 – 9:00 Slávnostné otvorenie konferencie
9:00 – 12:00 Odborný program

I. Blok prednášok
Predsedníctvo: Frčová, Šupínová
1. Balogová, E., Bramušková, J., Sihelská, D. (Banská Bystrica)
Poruchy príjmu potravy u seniorov
2. Sihelská, D., Balogová, E., Bramušková, J., Janiczeková, E. (Banská Bystrica)
Psychická pracovná záťaž v práci zdravotníckeho záchranára
3. Frčová, Z. (Banská Bystrica)
Starostlivosť o hemiparetického pacienta z pohľadu fyzioterapie
4. Lauková, J., Tauferová, A. (Banská Bystrica)
Kvalita života pacientov po kardiochirurgickej operácii
5. Lauková, J. (Banská Bystrica)
Kolorektálny karcinóm – kde je príčina?
6. Šupínová, M., Sedliaková, H., Frčová, B., Gurín, D., Tomková, Š. (Banská Bystrica)
Význam konceptu bazálnej stimulácie aplikovaného u imobilných pacientov z pohľadu fyzioterapie
7. Tomčányová, D., Furik, J. (Banská Bystrica)
Šťastie praje pripraveným OZ Salus Vitalis

12:00 – 12:30 PRESTÁVKA – obed

12:30 – 15:30 II. Blok prednášok
Predsedníctvo: Fungáčová, Sedliaková
8. Margetiaková, A. (Bratislava)
Edukačný proces u pacienta so sklerózou multiplex
9. Jankovičová, J. (Banská Bystrica)
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek-registrácia, členstvo, sústavné vzdelávanie
10. Šurinová, M., Rapčíková, T. (Banská Bystrica)
Dôstojné umieranie v intenzívnej starostlivosti
11. Michaliková, M. (Bratislava)
Význam enterálnej výživy v praxi
12. Ferenčíková, V., Žiaková, E. (Žiar nad Hronom)
Laserova operácia varixov dolných končatín – ELVT
13. Miksaiová, A., Babincová, M. (Žiar nad Hronom)
Tinnitus ako ošetrovateľský problém
14. Melicherčíková, Z. (Banská Bystrica)
Jednotka dlhodobej intenzívnej starostlivosti a pacienti s ALS

15:30 – 15:45 PRESTÁVKA

15:45 – 17:45 III. Blok prednášok
Predsedníctvo: Valentová, Šipikalová
15. Imriš, S., Kubička, M. (Žiar nad Hronom)
Manažment pacienta na CT
16. Straková, B. (Žiar nad Hronom)
CRP versus Prokalcitonín – sú rivalmi alebo spoluhráčmi v zápase so zápalom v organizme?
17. Minková, L. (Prochot)
Senior ako obeť násilia
18. Lehotzká, M. (Bratislava)
Ošetrovanie stómie konvexnými pomôckami
19. Jágerová, S., Jágerová, A. (Prochot)
Alzheimerova choroba
20. Nárožná, K. (Žiar nad Hronom)
Ovplyvnenie chybného držania tela a vertebrogénnych porúch metodikou SM – systém

18:00 Záver konferencie


Organizačný výbor:
Mgr. Eva Valentová
PhDr. Anna Fungáčová
Mgr. Margita Sedliaková

Miesto konania:
Mestské kultúrne centrum
SNP 119
965 01
Žiar nad Hronom