Vzdelávacia aktivita – Dôsledky civilizačných ochorení ako ošetrovateľský problém

Rozsah: 7 hodín
Vzdelávací program je určený sestrám pracujúcim v zdravotníctve alebo v rezorte sociálnych vecí
Počet kreditov za aktivitu: 7

Termín vzdelávacej aktivity: 27. 10. 2017
Miesto konania: FZ SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica – blok D 303

Poplatok: 10 €

Vedúca vzdelávacej aktivity: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.

 

Program vzdelávacej aktivity:

8.00 – 9.00 doc. MUDr. Katarína Slotová, PhD.: Obezita ako rizikový faktor civilizačných ochorení.

 9.00  – 10.00 MUDr. Iveta Hochmuthová: Kardiovaskulárne ochorenia ako najčastejšia príčina predčasných úmrtí obyvateľstva.

10.00 – 11.00 PhDr. Jana Lauková, PhD.: Prevencia výskytu rakoviny hrubého čreva.

11.00 – 12.00 MUDr. Ján Kothaj: Cievne mozgové príhody.

12.00 – 13.00 MUDr. Vladimír Malec, PhD.: Onkologické ochorenia.

13.00 – 14.00 PhDr. Oľga Štípalová: Ošetrovateľská starostlivosť o onkologických pacientov.

14.00 – 15.00 Mgr. Miriam Rečlová: Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po CMP. 


Prihlášky môžete posielať do 15.10.2017 na mail: tatiana.nemcova@szu.sk

Link: prihláška na vzdelávaciu aktivitu (*.pdf)