Rektorské voľno 13. 10. 2017

Vážené kolegyne, kolegovia a študenti,

Dovoľujem si vám oznámiť, že pri príležitosti 15. výročia zriadenia Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave,
som sa rozhodol udeliť dňa 13. októbra  2017 (piatok) rektorské voľno všetkým zamestnancom a študentom.

 

prof. MUDr. Peter Šimko, CSc., v.r.
rektor