TAI-CHI PRE VEREJNOSŤ od 16.10.2017

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici ponúka záujemcom bez rozdielu veku možnosť cvičenia TAI-CHI zameraného na získanie a udržanie telesného i duševného zdravia. Cvičenie je zdarma a jeho začiatok je plánovaný od pondelka 16. októbra 2017.

Cvičiteľka: čínska lektorka Dr. ZIQI MENG

Termíny:

pondelok: 18.30 – 19.30
streda: 17.30 – 18.30

Miesto: Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21 (mestská časť Radvaň), telocvičňa

Vybavenie: voľné športové oblečenie