Slovo dekanky (november 2017)

… a spadol na nás „dážď dušičkový“, ako spieva v jednej zo svojich prekrásnych piesní Marika Gombitová.

Áno, prišiel čas spomienok na našich blízkych, ktorí už nie sú medzi nami. Je krásne, keď si na nich spomíname a nie preto, že je to určené kalendárom, ale preto, že chceme a tak to cítime. Aj keď nás tieto  sviatočné dni  smerujú k nostalgií a smútku, skúsme sa na tento čas pozrieť inak. Za každým človekom, ktorý odíde, vždy zostáva kus života, počas ktorého vytvoril hodnoty, vychoval deti, ukázal nový smer, životnú filozofiu. Ak je práve to jeho odkaz novej generácií, nič lepšie sa nemohlo stať. Dôležité je, aby sme vedeli tento odkaz uchopiť, pochopiť a stotožniť sa s ním. Zákon života je neúprosný. Má svoj začiatok a koniec a platí rovnako pre všetkých, bez výnimky. Neplytvajme drahocenným časom.

Od prvého októbra začalo plynúť  nové funkčné obdobie vedenia fakulty.  Rozšírili sme o nového člena. Prodekanom pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy sa stal PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. Zmena nastala aj v Akademickom senáte FZ SZU. Novou predsedníčkou sa stala PhDr. Mgr. Šárka Tomková. S každou menou prichádza aj očakávanie nových trendov, aktivít a smerovania na danom úseku činnosti.

Tradične, vždy 9. novembra, sa uskutoční slávnostná imatrikulácia študentov prvých ročníkov. Predpokladám, že sa pomaly zžili s novým prostredím, novými ľuďmi a podmienkami. Imatrikulácia je tradícia. Študenti si tak potvrdzujú svoj status a príslušnosť k fakulte a vysokej škole, na ktorej študujú. Mrzí ma, že mnohí študenti, aj napriek tradíciám, nie vždy si uvedomujú, že inštitúciu, jej charakter a ducha vytvárame všetci, že vytvárame hodnoty, na ktoré naši nasledovníci budú hrdí. A tak ako každý rok očakávam, že študenti našej fakulty budú aktívni a budú vytvárať spolu so svojimi pedagógmi  jej neopakovateľnú a špecifickú atmosféru .

Veľmi sa teším na Beánie, ktoré sa budú konať 22. novembra. Organizátorom sa darí vtlačiť tejto slávnosti myšlienku a ducha a má ju aj táto pripravovaná, na ktorú sa veľmi teším.

Na fakulte sa kreujú nové orgány, v ktorých majú zástupcovia študentov svoje pevné miesto. Oceníme, ak prinesiete nové návrhy, nápady, atmosféru rozvoja a spolupráce.

Teším sa na novembrové stretnutia s vami!