Bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov

POZVÁNKA NA VZDELÁVACIU AKTIVITU – Bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov

Rozsah: 7 hodín

Vzdelávacia aktivita je určená sestrám, pôrodným asistentkám a zdravotníckym záchranárom

Termín vzdelávacej aktivity: 21. 11. 2017 od 8:00 hod. do 15:00 hod.
Miesto konania: FZ SZU, Sládkovičova 21,  Banská Bystrica, monoblok D, učebňa 303

Poplatok: 10€

Prednášajúci:  

  • Mgr. Martin Žiak
  • Mgr. Ing. Andrea Rišňovská, PhD., MPH
  • Branislav Koreň – praktické cvičenie, Musado IZS rescue           

Program kurzu:

08:00 – 09:30 hod. – Bezpečnosť zdravotníckych pracovníkov – Mgr. Martin Žiak
09:30 – 11:00 hod. – Agresívny pacient, príčiny, násilné incidenty sprevádzajúce ošetrovanie.  Ako zvládnuť agresívneho pacienta v praxi, prevencia chýb a omylov pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti – Mgr. Ing. Andrea Rišňovská, PhD., MPH
11:00 – 15:00 hod. – Nácvik sebaobrany (praktické ukážky a precvičovanie)  – Branislav Koreň – praktické cvičenie, Musado IZS rescue

Prihlásiť sa môžete do 17. 11. 2017 na mailovej adrese: tatiana.nemcova@szu.sk

Za vzdelávaciu aktivitu budú pridelené kredity v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z.z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.

 

Tešíme sa na Vašu účasť