Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Číslo a názov kurzu:             

2 3010-3011  Kurz špecializačného štúdia – Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

Termín: 20. 11. 1. 12. 2017

Miesto konania: Fakulta zdravotníctva SZU v B. Bystrici, blok A, č. učebne A 115, 1. posch., výnimky týkajúce sa 23. 11. a 30. 11. sú uvedené priamo v rozvrhu.

Vedúca vzdelávacej aktivity: doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.

 

Dátum Čas Téma Lektor
20. 11. 2017   8.00 – 8.45 Organizačné pokyny doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
  9.00 – 11.45 Choroby kardiovaskulárneho systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba MUDr. Iveta Hochmuthová
12.45 – 15.00 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s kardiovaskulárnymi ochoreniami, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty Mgr. Jana Endreková 
15.15 – 17.30 Onkologické ochorenia – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba MUDr. Vladimír Malec, PhD.
 
21. 11. 2017 9.00 – 9.45 Ošetrovateľský proces doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
  9.45 – 11.15 Rola sestry v ambulantnej a ústavnej starostlivosti doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
12.00 – 15.00 Ošetrovateľská starostlivosť o psychicky alterovaného pacienta,  aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty Mgr. Jana Beličková
15.15 – 17.30 Choroby endokrinologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba MUDr. Iveta Wildová
2. 11. 2017   9.15 – 11.30 Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s  endokrinologickými ochoreniami, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty Bc. Andrea Šajgalíková
12.30 – 14.45 Choroby pneumoftizeologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba MUDr. Soňa Vicová
15.00 – 16.30 Paliatívna a hospicová starostlivosť PhDr. Anna Michňová
23. 11. 2017   8.45 – 11.15Miesto: Blok D,

učebňa D 209, 2. posch.

Choroby krvi – charakteristika, etiológia, diagnostika, liečba. 

 

MUDr. Alexander Wild, MUDr. Eva Králiková
12.15 – 14.30Miesto: Blok D,

učebňa D 209, 2. posch.

Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s chorobami uropoetického systému, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty Mgr. Janka Kotianová
15.00 – 17.15Miesto: Blok A,

učebňa A 115,  1. posch.

Choroby imunologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba 

 

 

MUDr. Luděk Hochmuth
24. 11. 2017 8.00 – 9.00 Vnútorné lekárstvo – definícia, história, koncepcia a odbory MUDr. Pavol Dlhopolček, CSc.
  9.15 – 12.15 Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s chorobamipneumoftizeologického systému, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty PhDr. Eva Černejová
27. 11. 2017 8.00 – 11.00 Komunikácia v ošetrovateľstve PhDr. Elena Janiczeková, PhD.
  11.15 – 12.45 Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s poruchami imunity a autoimunitnými ochoreniami – aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty Mgr. Zuzana Mišániová
28. 11. 2017 8.00 – 10.15 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov v urgentnom stave PhDr. Monika Matošová
  10.30 – 12.45 Urgentná a intenzívna medicína MUDr. Michal Venglarčík, PhD.
13.45 – 16.45 Ošetrovateľská starostlivosť o pacientov s ochoreniami krvi a krvotvorného systému – aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty Mgr. Ľubica Mišániová
29. 11. 2017 8.00 – 11.00 Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s onkologickými ochoreniami, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty PhDr. Oľga Štípalová
11.15 – 13.30 Ošetrovateľská starostlivosť o geriatrických pacientov, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty PhDr. Anna Michňová
13.45 – 14.45 Seminár k vypracovaniu záverečnej práce doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
15.00 – 16.30 Ošetrovateľská dokumentácia.
PhDr. Viera Šebeková, PhD.
30. 11. 2017  9.30 – 11.45Miesto: Blok D, učebňa D 209, 2. posch. Ošetrovateľský proces doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.
13.00 – 15.15Miesto: Blok D, učebňa D209, 2. posch. Choroby neurologického systému – charakteristika, etiológia, príznaky, diagnostika a liečba MUDr. Ján Kothaj
1. 12. 2017 8.00 – 11.00 Ošetrovateľská starostlivosť o  pacientov s neurologickými ochoreniami, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty PhDr. Jana Lauková, PhD.
  11.15 – 12.00 Záver sústredenia doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD.