Beánie Fakulty zdravotníctva

Dva týždne po slávnostnej imatrikulácii študentov prvých ročníkov FZ SZU – 22. 11. 2017 sa nielen študenti, ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci fakulty stretli na kultúrno – zábavnom podujatí – beániách organizovaných študentmi končiacich ročníkov dennej formy štúdia. Retro štýl spred dvoch rokov vystriedal folklór dominujúci v oblečení, hudbe, speve  i tanci. Podujatie otvorila dekanka fakulty doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, ktorá vo svojom príhovore študentom pripomenula tradíciu beánií ako študentskej slávnosti majúcej svoje korene už na stredovekých univerzitách. Bohatá tombola a príjemná zábava prispeli k tomu, že tohtoročné beánie sa môžu právom hrdiť prívlastkom skvelé.