Slovo dekanky (január 2018)

„Život je: šanca – využi ju; krása – obdivuj ju; blaženosť – užívaj ju; sen – uskutočni ho; výzva – prijmi ju; povinnosť – naplň ju; hra – hraj ju; láska – poteš sa ňou; splň ho; smútok – prekonaj ho; hymna – spievaj ju; boj – prijmi ho; šťastie – zaslúž si ho; život – bráň ho.“

Matka Tereza

Zavítal k nám nový rok 2018. Premýšľala som, prečo sa vlastne ľudia tak radujú, keď nový rok strieda ten starý. Možno očakávajú, že bude lepší, spokojnejší, šťastnejší a že sa im konečne splní niečo, po čom už veľmi dlho túžia. A možno je to v tom, že len chcú začať niečo nové, novým spôsobom, inak. A to je asi to najťažšie, pretože to predpokladá, že uskutočnia zmenu. Keby to bolo jednoduché, tak sa nám darí  veľmi rýchlo dosiahnuť všetko, po čom len túžime. Máme mnoho novoročných predsavzatí, mnoho nových cieľov, ale len málo sa nám podarí uskutočniť. A to je o zmene. O zmene prístupu, o zmene štýlu, o zmene cesty…

Aký bude rok 2018? Na webových stránkach, na ktorých sa veštci predbiehajú v predpovediach, nájdeme rôzne informácie. Paradoxne, na každej niečo iné a preto neviem, či sa dá na ne celkom spoľahnúť. Bude lepšie, ak sa budeme spoliehať na seba, ak urobíme z každého dňa sviatok, ak sa nám každý deň podarí posunúť sa o krok ďalej, ak sa nám bude dariť práca, ak nás neúspech neodradí a ľudia, čo nám neprajú, nakoniec uznajú, že sa mýlili.

Teším sa na tento rok. Rozhodne nebude jednoduchý. Budeme čeliť mnohým náročným situáciám, ktoré zvládneme len vďaka tomu, že máme pred sebou jasný cieľ. V novom roku privítame novú kolegyňu na katedru fyzioterapie, prvý raz v histórií budeme otvárať denné magisterské štúdium v študijnom odbore a programe fyzioterapia, pripravujeme akreditáciu externého bakalárskeho štúdia v odbore ošetrovateľstvo, reakreditáciu odborov postgraduálneho vzdelávania v zdravotníckom povolaní sestra. Veľkú popularitu v radoch odbornej verejnosti si získali aktivity sústavného vzdelávania, o ktoré je veľký záujem. Pripravujeme fakultnú konferenciu a pokračujeme v aktivitách,  ktoré sú už overené a prinášajú fakulte dobré meno.

Najväčšiu radosť však budem mať vtedy, keď budú spokojní študenti, učitelia a všetci zamestnanci, keď sa nám bude dariť prehlbovať spoluprácu so zdravotníckymi zariadeniami, mestom a vysokoškolskými inštitúciami v ňom. Keď aj študenti budú reprezentovať fakultu a budú úspešní. Keď aj naši športovci nebudú reprezentovať len svoje športové kluby, ale nezabudnú, že aj fakulta im vytvára podmienky k tomu, aby vôbec reprezentovať mohli.

Všetkým želám úspešný rok, pevné zdravie  a pokúsme sa riadiť sa v každodennom živote slovami Matky Terezy, ktorými som svoje slovo začala.

Veľa šťastia v roku 2018!