Prevencia nozokomiálnych infekcií (8.2.2018)

Termín vzdelávacej aktivity: 8. 2. 2018, od 8:30 hod. do 15:30 hod.

Miesto konania: FZ SZU, Sládkovičova 21,  Banská Bystrica, blok D, učebňa D303

Organizátor: Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti FZ SZU

Poplatok: 10 €

Program vzdelávacej aktivity

 • Súčasný model prevencie a kontroly nozokomiálnych infekcií
 • Katétrové infekcie – prednáška a kazuistiky
  • Infekcie krvného riečiska
  • Infekcie močových ciest
 • Monitoring WHO s výzvou zabránenia šíreniu multirezistentných kmeňov
  • Rezistencia na ATB – nové fenotypy mikroorganizmov
  • Dôsledný monitoring a preventívne opatrenia v súvislosti s výskytom multirezistentných fenotypov

Prihlásiť sa môžete do 2. 2. 2018 na mailovej adrese: tatiana.nemcova@szu.sk 


Za vzdelávaciu aktivitu budú pridelené kredity v zmysle ustanovení vyhlášky MZ SR č. 366/2005 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.