Slovo dekanky (február 2018)

a začína nám letný semester akademického roka 2017/2018 a februárový olympijský čas, ktorý je oslavou svetového športu. Bolo by ideálne, keby sa práve v tomto období naplnili olympijské princípy a keby všade na svete utíchli vojnové konflikty a všetci by sme sa sústredili na vrcholnú športovú slávnosť. Aké by to bolo krásne…

Január sa niesol v znamení skúšania a preverovania vedomostí našich študentov. Najťažšie to mali študenti prvých ročníkov, pre ktorých to bolo prvé skúškové obdobie a otestovali si svoju schopnosť zvládať náročné stresové situácie, ako aj schopnosť vedieť sa zodpovedne pripraviť na množstvo skúšok.

Od 5. februára začíname semester so všetkými aktivitami, ktoré k nemu patria. Pre študentov končiacich ročníkov bude o o čosi kratší, nakoľko ich čakajú náročné štátne záverečné skúšky. Zároveň u študentov ošetrovateľstva zavádzame v letnom semestri nový model vedenia klinických cvičení, od ktorého očakávame maximálnu efektivitu a možnosť čo najlepšie sa pripraviť po praktickej stránke na výkon povolania sestry a to so všetkou vážnosťou a zodpovednosťou. Teoretická výučba prebehne blokovou formou.

Naďalej budú prebiehať kurzy špecializačného štúdia v zdravotníckom povolaní sestra a začíname aj s výučbou v novom študijnom programe Ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie. Mimoriadne obľúbené,  pre svoju formu, organizáciu a referovanie najnovších poznatkov v zdravotníckej praxi , sú aktivity sústavného vzdelávania, na ktoré sa nám hlási veľký počet záujemcov. Aj to vizitka kvalitného vzdelávania, o ktoré sa na fakulte snažíme.

S potešením som zaevidovala rastúci záujem o ŠVOČ na našej fakulte. Prihlásení študenti sa budú určite zodpovedne pripravovať na prezentáciu svojej výskumnej činnosti pod vedením skúsených vysokoškolských pedagógov. 

Vo februári budeme prezentovať fakultu a univerzitu na každoročnej výstave Kam na vysokú školu, ktorá sa v Banskej Bystrici teší veľkému  záujmu.

Potešiteľná informácia je, že k nám zavítala nová dobrovoľníčka na Konfuciovu učebňu TČM – sl. Pang Ranran, ktorej špecializáciou je čínsky jazyk a kultúra a čajový ceremoniál. Pán profesor Li bude naďalej pokračovať vo svojich odborných aktivitách, ktoré plánuje naďalej rozširovať.

Pozorne budeme sledovať športové výkony našich študentov, ktorým je umožnené študovať individuálnym študijným plánom a preto pevne verím, že urobia všetko preto, aby boli úspešní.

Vrcholným odborným podujatím bude celoštátna konferencia, ktorú na fakulte organizujeme v mesiaci apríli na tému: Multidisciplinárny prístup k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti. Konferencia je vždy podujatím, ktorého cieľom je, aby sa stretli odborníci, ktorí si vymenia najnovšie poznatky zo svojej oblasti a hlavne, aby sa  prehĺbila vzájomná  spolupráca.

Teším sa na letný semester a na radosť z každého dňa.

Veľa úspechov želám!