Zimná univerziáda Slovenskej republiky 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky organizuje viaceré športové aktivity pre študentov vysokých škôl.  Jednou z nich je i Zimná univerziáda Slovenskej republiky, ktorá sa konala v dňoch 5. – 9. februára 2018 vo Zvolene. Organizátorom podujatia sa stala Technická univerzita vo Zvolene, na pôde ktorej si študenti zmerali sily v mnohých športových odvetviach. Tešíme sa, že i Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici mala na uvedenom podujatí svoje zastúpenie. Ema Gavajdová – študentka prvého ročníka študijného programu urgentná zdravotná starostlivosť preukázala svoj športový talent v stolnom tenise a v súťaži sa kvalifikovala do osemfinále. Vedenie fakulty ďakuje za vzornú reprezentáciu univerzity i fakulty a študentke želá mnoho ďalších športových úspechov.