Kam na vysokú školu 2018

Výstava Kam na vysokú školu sa etablovala medzi podujatia pomáhajúce študentom stredných škôl nielen pri výbere vysokej školy, ale aj fakulty, študijného odboru či konkrétneho študijného programu. V Banskej Bystrici sa dané podujatie uskutočnilo 6. februára 2018 v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča za účasti predstaviteľov vysokých škôl a študentov zo Slovenska i zo zahraničia.

Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici zastupovala prodekanka pre pedagogickú činnosť, vedúca katedry laboratórnych vyšetrovacích metód, pracovníčky študijného oddelenia a študenti všetkých študijných odborov dennej formy bakalárskeho štúdia. Študenti sa zúčastnili diskusie pri okrúhlych stoloch, tzv. TableTalk a zároveň prezentovali praktické ukážky charakterizujúce príslušný študijný odbor, pričom preukázali adekvátne vedomosti i praktické zručnosti.

Vedenie fakulty ďakuje všetkým zúčastneným za jej vzornú reprezentáciu na tomto podujatí.