7. marca 2018 o 16:00 Téma: Prirodzené zmeny stavu vedomia

  • fyziológia spánku – snové cykly
  • výskum snov
  • lucídne snívanie
  • praktické využitie “štandardných” a lucídnych snov
  • základné techniky indukcie lucidity
  • správanie a pohyb v lucídnych snoch
  • umenie “nechať tak”

Prednášajúci: Mgr. Martin Frčo
Prednáška je určená pre širokú verejnosť
Odhadovaný čas prednášky:  80 min

Vstup je voľný

viac informácií