TAI-CHI PRE VEREJNOSŤ

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity so sídlom v Banskej Bystrici ponúka záujemcom bez rozdielu veku možnosť cvičenia TAI-CHI zameraného na získanie a udržanie telesného i duševného zdravia. 

Cvičiteľka: čínska lektorka Ranran Pang

Termíny:

  • utorok: 15.00 – 15.50 hod.
  • štvrtok: 15.50 – 16.40 hod.

Cvičenie je bezplatné.  

Miesto: Fakulta zdravotníctva SZU, Sládkovičova 21, B. Bystrica (mestská časť Radvaň), blok D, učebňa D 011 (prízemie)

Vybavenie: voľné športové oblečenie