Dekanka Fakulty zdravotníctva v relácii – Večerné reflexie

Umelecko-publicistická relácia o presahoch duchovného dedičstva do súčasného života. Osobnosti rôznych profesií podávajú svedectvo o dobe, o ľuďoch, o hodnotách, ktoré vyznávajú.

Utorok 27.03.2018, Výučba tradičnej čínskej medicíny

– rozhovor s doc. PhDr. Bc. Beátou Frčovou, PhD., MPH