Prirodzené zmeny stavu vedomia 2 – 4. 4. 2018 o 16:00

Inštitút celistvosti človeka Vás pozýva na 2. stretnutie k téme „prirodzené zmeny stavu vedomia“. Stretnutie sa uskutoční na tradičnom mieste. 

  • Predpokladaná dĺžka: 80 min
  • Prednášajúci: Martin Frčo
  • Akcia je určená pre širokú verejnosť

Absolvovanie prvej časti je vítaná, ale nie je podmienkou.


Odkaz na stránku