VI. FAKULTNÁ KONFERENCIA ŠVOČ

Vedenie Fakulty zdravotníctva v Banskej Bystrici a Rada ŠVOČ FZ v Banskej Bystrici
Vás srdečne pozývajú na

FAKULTNÚ KONFERENCIU ŠVOČ
FAKULTY ZDRAVOTNÍCTVA

26. apríla 2018 o 8:00 miestnosť: D-303


Program konferencie:

8:00 – 8:10 – registrácia účastníkov

8:10 – 8:20 – otvorenie konferencie

 

Prezentácie prác:

8:20 – 8:40 Veronika Galová, LVMZ

            Antrax – stále aktuálne nebezpečenstvo?

8:40 – 9:00 Patrik Beňuš, Jozef Kováč, Fyzioterapia

            Využitie špeciálneho konceptu na ovplyvnenie výkonu.

9:00 – 9:20 Lenka Gajancová, Lucia Bódiová, Katarína Kubová, Fyzioterapia

            Zber dát pre štandardizovaný test „Up and go“ na probandoch bežnej populácie, v jednotlivých vekových kategóriách.

9:20 – 9:40 Michal Sedlák, Fyzioterapia

            Fyzioterapia a tradičná čínska medicína v liečbe bolestí chrbta.

9:40 – 10:00 prestávka

10:00 – 10:20 Patrik Zigo, Fyzioterapia

            Rozloženie tlaku chodidla na podložku v závislosti od typu obuvi.

10:20 – 10:40 Melisa Foglová, Ema Gavajdová, UZS

            Motivácia študentov FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici k vykonávaniu povolania zdravotníckeho záchranára

10:40 – 11:00 Ivana Halamová, Michaela Chalmovská, Ošetrovateľstvo

            Prežívanie stresu v kontexte vysokoškolského štúdia

 

11:00 – 11:20 – zasadnutie komisie

11:20 – vyhodnotenie ŠVOČ a ukončenie konferencie