Harmonogram prijímacích skúšok pre akademický rok 2018/2019 – vedomostná časť

Termín: 14. jún 2018

Urgentná zdravotná starostlivosť – denná forma štúdia
Registrácia: 07.45 – 08.45 hod.
Test: 09.00 – 10.00 hod.

Ošetrovateľstvo – denná forma štúdia
Registrácia: 09.00 – 10.15 hod.
Test: 10.30 – 11.30 hod.

Fyzioterapia – denná forma bakalárskeho štúdia
Registrácia: 10.30 – 11. 45 hod.
Test: 12.00 – 13.00 hod.

Fyzioterapia – denná forma magisterského štúdia
Registrácia: 12.00 – 12.20 hod.
Test: 12.30 – 14.00 hod.

Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve 
Registrácia: 12.30 – 12.50 hod.
Test: 13.00 – 14.00 hod.