15. TÁLSKE SESTERSKÉ DNI – Medzinárodný deň sestier

Územná sekcia zdravotníckych pracovníkov nelekárskych odborov SSS a PA a SSL a ZZ o. z. SLS v Brezne Sekcia sestier pracujúcich v pediatrii
Slovenskej spoločnosti sestier a pôrodných asistentiek, o.z. Slovenskej lekárskej spoločnosti
NsP BREZNO, n. o.
Fakulta zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici


15. TÁLSKE SESTERSKÉ DNI
Medzinárodný deň sestier


4. máj 2018 TÁLE, hotel Stupka

Program konferencie 2018