Výsledky VI. ročníka fakultného kola ŠVOČ

Dňa 26. 4. 2018 sa na pôde Fakulty zdravotníctva uskutočnil VI. ročník fakultného kola ŠVOČ. V tomto akademickom roku bolo prehliadky prihlásených 7 prác a zastúpené boli všetky študijné odbory.
Predsedom komisie pre hodnotenie ŠVOČ bol p. prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prvý prodekan a prodekan pre rozvoj, PhDr. Daniel Gurin, Ph.D. prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy a PhDr. Jarmila Bramušková, PhD., vedúca katedry UZS.
Prezentácie jednotlivých prác pozorne sledovala aj dekanka fakulty, doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH. Veľmi vysoko ocenila fakt, že každý rok sa zvyšuje počet študentov, ktorí sa prihlasujú do ŠVOČ. Predseda komisie , ako aj dekanka fakulty, zhodne konštatoval, i že všetky práce mali vysokú úroveň, témy boli rozmanité a niekedy aj veľmi originálne. Dekanka fakulty v svojom príhovore vyhlásila, že v akademickom roku 2018/19 sa bude konať fakultné kolo ŠVOČ ako študentská vedecká konferencia za účasti všetkých študentov a pedagógov fakulty.

Výsledky:

 1. miesto
  Patrik Beňuš, Jozef Kováč
  Využitie špeciálneho konceptu na ovplyvnenie výkonu.
 2. miesto
  Veronika Galová
  Antrax – stále aktuálne nebezpečenstvo?
 3. miesto
  Patrik Zigo
  Rozloženie tlaku chodidla na podložku v závislosti od typu obuvi

Víťazom blahoželáme a ďakujeme všetkým zúčastneným za vysokú úroveň VI. fakultného kola ŠVOČ.