Slovo dekanky (máj 2018)

Sestry ako vedúci hlas:  Zdravie je ľudské právo“. Takto definovala ústrednú tému Medzinárodná rada sestier (ICN) pre rok 2018.

12. máj – Medzinárodný deň sestier. Je to sviatok všetkých sestier sveta a je to deň, kedy si pripomíname narodenie zakladateľky moderného ošetrovateľstva Florence Nightingaleovej (12. 5. 1820). Uviedla do života obraz nezávislej, vzdelanej a odborne pripravenej ženy, ktorej úlohou bolo profesionálne sa postarať o chorého. Definovať prínos Florence Nightingaleovej pre rozvoj ošetrovateľstva by vydal na veľmi dlhý zoznam. Dôležité je, že aj v súčasnosti vieme oceniť jej význam.

Povolanie sestry je nadčasové a nepozná hranice. Sestry sú potrebné všade na svete a záleží len od toho, v akej krajine a v akom prostredí vykonávajú svoju prax. Či je to prostredie špičkovej nemocnice, alebo  neskutočne chudobné, často improvizované  podmienky.  Je to úplne jedno, pretože cieľ je vždy rovnaký – pomáhať tým, ktorí to potrebujú. A to povyšuje povolanie sestry na poslanie. Možno si práve teraz pomyslíte: „staré osvedčené klišé“. Ubezpečujem vás, že nie. V tomto klišé nemá miesto.

Celý svet hlási nedostatok sestier, WHO chce stav riešiť zjednotením obsahu vzdelávania sestier na celom svete, aby nebol problém vykonávať ošetrovateľskú prax v ktorejkoľvek krajine. Zatiaľ nebola vymyslená technická náhrada sestry a to ju robí výnimočnou. A ešte niečo. Nikto nenahradil jej pomoc, úľavu pri jej dotyku, liečivú silu jej úsmevu a povzbudivého slova ozdobenú vysokým profesionalizmom. Taká je správna sestra.

Zdravie je ľudské právo. Ale akú hodnotu má dnes zdravie? Poznáme cenu choroby, vieme vyčísliť náklady na jej liečbu, ale koľko stojí zdravie? Akú má skutočnú hodnotu pre spoločnosť?

Ak majú mať sestry vedúci hlas, potom je potrebné dať im priestor na to, aby ho pozdvihli v prospech tejto najvyššej hodnoty – ľudského zdravia. Tým sa naplní úloha sestier v tejto ušľachtilej profesii. A ešte jedno je dôležité – budovanie prestíže a vnímania tohto povolania spoločnosťou. Tento cieľ však musia napĺňať sestry samotné. A to sa týka aj študentov ošetrovateľstva, ktorí sa na to počas svojho štúdia pripravujú.

Ďakujem všetkým našim sestrám, ďakujem sestrám, ktoré nám pomáhajú každý deň v procese vzdelávania.

Blahoželám sestrám k ich sviatku!