Pozvánka na Promócie

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave
so sídlom v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH
si Vás dovoľuje pozvať
na slávnostnú promóciu absolventov 

Fakulty zdravotníctva SZU 

dňa  27. júna 2018

v Aule SZU na Bernolákovej 8 v Banskej Bystrici


Informácie a harmonogram:

Z dôvodu nácviku slávnostného ceremoniálu Vás žiadame, aby ste sa na miesto konania dostavili v stanovenom čase nácviku. Prosíme o dochvíľnosť. Vyžadujeme slávnostný spoločenský odev.

  • 09:00 hod. –  Ošetrovateľstvo denná forma (čas nácviku 08:00 hod.)
  • 10:30 hod. – Fyzioterapia denná forma (čas nácviku 09:30 hod.)
  • 10:30 hod. – Urgentná zdravotná starostlivosť denná forma (čas nácviku 09:30 hod.)
  • 10:30 hod. – Urgentná zdravotná starostlivosť externá forma (čas nácviku 09:30 hod.)

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami.