Slovo dekanky (jún 2018)

Letmý letný čas vstúpil medzi nás. Pomaly, ale s množstvom slnečného svetla, radosti, kvetov a vône. V pôvodnom rímskom kalendári bol mesiac jún zasvätený bohyni Junone . V niektorých iných zdrojoch nájdeme zmienku o tom, že mesiac jún je určený mladým ľuďom a mladosti vôbec. V súčasnosti však je mesiac jún  venovaný  poľovníctvu a ochrane prírody.

Na našej fakulte je tiež mesiacom mladých a pre mladých. Na fakultu zavítalo umenie a dýchla na nás tvorba mladých umelcov z Akadémie umení. 7. júna sme boli účastníkmi  vernisáže výstavy s názvom Umenie zdravia. Výstava mladých výtvarných umelcov je peknou prehliadkou ich tvorby, ktorá je odrazom ich vnútorných pocitov, prežívania a tých najhlbších myšlienok a názorov. Bolo podnetné sa osobne s mladými tvorcami stretnúť, posedieť s nimi, porozprávať sa. Ďakujem za túto skúsenosť. Príjemné bolo stretnutie s pani doc. MgA. Janou Škvarkovou, ArtD. – prorektorkou pre oblasť umenia, zahraničné vzťahy a edičnú činnosť, ako aj s niektorými zamestnancami AU.  Začali sme rozvíjať intenzívnejšiu spoluprácu, ktorá sa pomaly transformuje do konkrétnej podoby rôznych aktivít. A práve spomenutá vernisáž bola jednou z nich.

Jún –  to sú aj prijímacie pohovory a skúšobné obdobie. Obdobie náročné pre tých, ktorí sa rozhodli študovať na našej fakulte, ale aj pre tých, ktorí už študentmi fakulty sú.  S podporou vedenia univerzity sme sa rozhodli zaviesť niektoré nové postupy do procesu prijímacích skúšok. Je to pre nás náročnejšie obdobie, ale opäť prinesie novú skúsenosť a inováciu. Ďakujem svojim prodekanom, všetkým kolegom, ktorí sú v tomto procese aktívni a neváhajú venovať svoj čas a energiu pre jeho pozitívny výsledok.

No a na konci nás čakajú promócie. Veľký sviatok úspešných absolventov, ich rodičov, priateľov a známych, ktorí sa s nimi prídu podeliť o radosť v našej aule. Mám rada všetky slávnosti, ktoré patria do akademického roka. Oživujú ho, dávajú mu ten správny akademický rámec a výnimočnosť. Sú jednoducho nenahraditeľné, čarovné a špecifické.

Na konci mesiaca nás čaká prvý medzinárodný kurz tai-chi, ktorí organizuje Konfuciova učebňa TCM s významnými čínskymi odborníkmi.

Hurá prázdniny a dovolenky! Zaslúžený oddych, slnko, voda, všetko, čo patrí k voľnému letnému času. Áno, viem, že naši študenti ešte niekoľko týždňov budú realizovať prázdninovú prax. Ale aj na tento čas sa dá pozerať pozitívne. Je to zbieranie nových zručností, skúsenosti, nových kontaktov.

Za všetko pekné a dobré ďakujem a krásny letmý letný čas želám všetkým.