Máme akademické majsterky Slovenska v atletike

V sobotu 16. júna 2018 sa na štadióne „Mladá garda“ v Bratislave konali Akademické majstrovstvá Slovenska v atletike. Slovenskú zdravotnícku univerzitu v Bratislave reprezentovali študenti študijného programu fyzioterapia Fakulty zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici v zložení: Jozef Buvala, Veronika Flosníková, Katarína Kuštárová, Simona Malatincová a Barbora Tomková.

Naša medailová bilancia bola veľmi úspešná, získali sme 2  zlaté, 4 strieborné a 2 bronzové medaily, a v konkurencii vysokých škôl zameraných na šport  a telesnú výchovu  sme sa nestratili.

Konkrétne umiestnenia jednotlivcov:

  • Jozef Buvala – 100 m (4. miesto) a 200 m (5. miesto)
  • Veronika Flosníková – skok do diaľky (2. miesto) a štafeta 4 x 100 m (1. miesto)
  • Katarína Kuštárová – vrh guľou (2. miesto), 100 m prekážky (3. miesto) a štafeta 4 x 100 m (1. miesto)
  • Simona Malatincová – 200 m (3. miesto), 400 m (2. miesto) a štafeta 4 x 100 m (1. miesto)
  • Barbora Tomková – 100 m (2. miesto), 400 m (1. miesto) a štafeta 4 x 100 m (1. miesto)

Úspešná medailová bilancia bola ešte korunovaná rekordom Akademických majstrovstiev Slovenska,  ktorý utvorili naše dievčatá v štafete na 4 x 100 m.

Nášmu študentovi a študentkám  patrí  veľká vďaka za úspešnú reprezentáciu našej fakulty a želáme im veľa ďalších športových a samozrejme aj študijných výsledkov.