Novoakreditovaný špecializačný študijný odbor v špecializačnom štúdiu

Novoakreditovaný špecializačný študijný odbor v špecializačnom štúdiu:

  • Fyzioterapia v športe a telovýchove (rozhodnutím MZ SR zo dňa 30. 5. 2018)

Dátum podania prihlášky do špecializačného štúdia: do 16. 11. 2018

Zaradenie do štúdia: od 1. 2. 2019

Bližšie informácie poskytne: PhDr. Daniel Gurín, Ph.D., vedúci katedry fyzioterapie