Vzdelávacia aktivita „Úlohy sestry v starostlivosti o vybrané skupiny obyvateľstva.“

Rozsah: 7 hodín
Vzdelávací program je určený sestrám pracujúcim v zdravotníctve alebo v rezorte sociálnych vecí
Počet kreditov za aktivitu: 7

Termín vzdelávacej aktivity: 12. 10. 2018
Miesto konania: FZ SZU, Sládkovičova 21, Banská Bystrica – blok E

Poplatok: 10 € (Pokyny k platbe obdržíte po zaslaní prihlášky.)

Vedúca vzdelávacej aktivity: doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.


Program vzdelávacej aktivity:

 8.00 – 9.00 Mgr. Blanka Vaculčiaková.: Pôsobenie sestry v starostlivosti o geronta.

 9.00  – 10.00 PhDr. Elena Drapáčová: Pôsobenie sestry v starostlivosti o ženu.

10.00 – 11.00 PhDr. Monika Babincová: Pôsobenie sestry v ochrane zdravia pri práci.

11.00 – 12.00 PhDr. Anna Kúdelová, PhD.: Pôsobenie sestry v ADOS.

12.00 – 13.00 Mgr. Jana Beličková: Pôsobenie sestry v starostlivosti o osoby so psychickým ochorením.

13.00 – 14.00 Mgr. Eva Gombalová:  Pôsobenie sestry v hospicovej starostlivosti.

14.00 – 15.00 Mgr. Veronika Končoková: Pôsobenie sestry v starostlivosti o osoby s rôznym typom závislosti.


Link: prihláška na vzdelávaciu aktivitu (*.pdf)