Organizácia vyučovania – 17. – 18. september 2018

Denná forma štúdia

Pondelok – 17. 9. 2018

Miestnosť: Polyfunkčný objekt – Aula SZU (Bernolákova 8)

10.00 – slávnostné zahájenie ak. roka 2018/19
11.30 – informačné stretnutie – študenti 1., 2. a 3. ročníkov – doc. PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD. – prodekanka FZ SZU pre pedagogickú činnosť
12.30 – školenie BOZP – študenti 2. a 3. ročníkov, Ing. Slovák, firma Pyroboss


Utorok – 18. 9. 2018

Program pre študentov 1. ročníkov

Miestnosť: Polyfunkčný objekt – Aula SZU (Bernolákova 8)

8.00 – úvod do štúdia – doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, dekanka FZ SZU
9.30 – informačný systém MAIS – Ing. Ivan Širka
10.00 – informačný vstup pracovníkov Štátnej vedeckej knižnice – Mgr. Ivan Ciglan, ŠVK
10.45 – 12.00 – školenie BOZP – Ing. Slovák, firma Pyroboss

Miestnosť: Fakulta zdravotníctva SZU (Sládkovičova 21)

13.00 – 14.00 – stretnutie s ročníkovými vedúcimi

Ročník: OŠE 1. / Učebňa:  D 106
Ročník: FYZ. 1. Bc. / Učebňa:  D 209
Ročník: FYZ 1. Mgr. / Učebňa:  D 007
Ročník: UZS 1. / Učebňa:  D 206
RočníkLVMZ 1. / Učebňa:  D 213

Program pre študentov 2. a 3.  ročníkov:

Miestnosť: Fakulta zdravotníctva SZU (Sládkovičova 21)

10.3011.30 – stretnutie s ročníkovými vedúcimi

Ročník: OŠE 2. / Učebňa:  D 106
Ročník: FYZ. 2. / Učebňa:  D 206
Ročník: FYZ 3. / Učebňa:  D 007
Ročník: LVMZ 3. / Učebňa:  D 213
Študenti UZS 2.,  UZS 3, OSE 3.  ročníka budú mať stretnutie s ročníkovými vedúcimi v náhradnom termíne.

Miestnosť: Polyfunkčný objekt – Aula SZU (Bernolákova 8)

12.30 – študenti 3. ročníkovzáverečné práce v systéme MAIS – Ing. Ivan Širka

13.00 – študenti 2. a 3. ročníkov – Diskusné fórum s predstaviteľmi Občianskeho združenia Slovenské duly (fóra sa môžu zúčastniť zamestnanci i ďalší študenti majúci záujem o danú problematiku, pre študentov uvedených ročníkov je daná aktivita povinná)

Program:

  1. Predstavenie filozofie a aktivít OZ.
  2. Proces spracovania straty dieťaťa – krízová intervencia.
  3. Právne aspekty problematiky.

Vyučovanie podľa platného rozvrhu na zimný semester začne od 19. 9. 2018.