Slovo dekanky (august 2018)

„Štúdiá sú potravou v mladosti,  potešením v starobe, ozdobou šťastných chvíľ a útočiskom i útechou v nešťastí“

Marcus  Tullius Cicero

A máme tu september. Po dvoch horúcich letných, mesiacoch plných oddychu, zábavy, dovoleniek a radosti z voľných dní, klopú povinnosti na dvere. Väčšinou začiatok akademického roka vnímame ako začiatok študijnej aktivity, ktorá so sebou prináša každodenné rituály a dochádzku do školy, či na klinickú prax. Úspešní študenti sa posúvajú do vyšších ročníkov a dostávajú sa tak o krok bližšie k vysnívanému diplomu. Novoprijatí študenti sú plní očakávaní a my sa pokúsime ich nesklamať. Na našej fakulte v akademickom roku 2018/19 otvárame prvé ročníky vo všetkých štyroch akreditovaných študijných programoch. Teší nás záujem o fakultu a my sa zasa tešíme, že na našu pôdu vstúpia mladí ľudia, ktorí obohatia jej život.

Uplynulý akademický rok môžeme hodnotiť ako úspešný. Rozvinuli sme niekoľko aktivít, ktoré fakultu zviditeľnili trochu viac, ako doteraz. Ale je to len krôčik dopredu. Nemalo by nám byť ľahostajné, v akom prostredí žijeme, a hlavne, čím žijeme. To, ako sa cítime na fakulte, záleží len od nás a od našej spoločnej snahy premeniť ju na skutočnú akademickú pôdu plnú úcty, slušnosti a radosti. Veď sa tu pripravujú budúci zdravotnícki pracovníci a učia ich renomovaní lekári a zdravotnícki pracovníci, ktorí sú uznávanými odborníkmi a osobnosťami v svojej oblasti.

Teším sa, že začína nový akademický rok. Teším sa, že prichádzajú noví študenti a mám radosť z toho , že sa vracajú známe tváre úspešných študentov. Teším sa, že sa s nami študenti urgentnej zdravotnej starostlivosti podelia o svoje zážitky z Bristolu, že naši fyzioterapeuti idú opäť do Tűbingenu na týždňovú stáž do PT Academy, že katedra ošetrovateľstva spoluorganizuje Žiarske sesterské dni. Teším sa naše spoločné stretnutie 17. septembra, pri otvorení nového akademického roka. Teším sa na stretnutie s mojimi kolegami, ktorí sa po zaslúžených dovolenkách vracajú a tešia sa na ďalšie aktívne dni.

Zamyslime sa nad múdrymi Cicerovými slovami. Želám študentom, aby sa do školy tešili, aby nebrali štúdium ako nevyhnutné zlo, ktoré treba na ceste životom strpieť, ale aby štúdium bolo pre nich „potravou“. Vzdelávanie je otvorené pre všetky vekové kategórie a sama z vlastnej skúsenosti viem, aké je potešenie študovať aj vo vyššom veku. Je to priestor pre nové aktivity, činnosti a spoznávanie nových ľudí. Vzdelanie je našou ozdobou, pretože vieme komunikovať na rôzne témy a tiež sa stáva útočiskom a útechou v prekonávaní rôznych ťažkých situácií. Verte, že je to tak…

Prajem všetkým pedagógom, študentom a zamestnancom fakulty úspešný začiatok a priebeh akademického roka 2018/2019.