Umenie na Fakulte zdravotníctva

„Umenie sa netvorí bez bolesti, umenie sa tvorí pre kompenzáciu bolesti“
(Till Lindenmann)

Pohľad na obraz, ktorý zaujme svojou myšlienkou, farebným prevedením, celkovým výrazom, ako aj pohľad na nádhernú sochu, či dielo, ktoré okamžite osloví, je nesmierne inšpirujúci. Pacienti, ktorí sa liečia na dlhodobé, chronické ochorenia, ktoré výrazne ovplyvňujú ich život, často využívajú arteterapiu – liečbu umením. Krásna kombinácia. Mnohí pacienti s ťažkými diagnózami objavia v sebe schopnosť vyjadriť sa prostredníctvom umenia. Mnohí lekári a zdravotnícki pracovníci, ktorí sa denne stretávajú s bolesťou, utrpením a smrťou, nachádzajú relax v umeleckej tvorbe.
Zdravý človek pri pohľade na krásne umelecké dielo, ktoré osloví a zaujme, cíti pozitívne vnútorné prežívanie a obdiv nad schopnosťami umelca.
V Banskej Bystrici je jednou z vysokoškolských inštitúcií Akadémia umení. V tomto akademickom roku sme začali definovať oblasti možnej spolupráce, ktorá začína mať svoje prvé výsledky. V našom bloku A vystavujú svoje výtvarné a sochárske práce študenti Akadémie umení. S prezentáciou diel študentov vstúpilo na fakultu umenie, ktoré skultúrňuje naše prostredie.
Ďalšia spolupráca medzi Akadémiou umení a FZ SZU sa pripravuje v rôznych oblastiach, čo je opäť dôkazom toho, že hľadanie spoločných priesečníkov, ciest môže viesť ku skvalitňovaniu a rozvoju vysokoškolského prostredia v našom meste.