Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

Dovoľujem si Vás pozvať na slávnostné zhromaždenie
akademickej a študentskej obce Fakulty zdravotníctva SZU
so sídlom v Banskej Bystrici pri príležitosti
slávnostného otvorenia akademického roka 2018/2019.

17. septembra 2018 o 10.00 hod.

v AULE SZU na Bernolákovej ulici 8