XVII. ŽIARSKY SESTERSKÝ DEŇ 28.9.2018

REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK V ŽIARI NAD HRONOM
FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA SZU BANSKÁ BYSTRICA
VŠEOBECNÁ NEMOCNICA ŽIAR NAD HRONOM

Vás pozýva na

XVII. ŽIARSKY SESTERSKÝ DEŇ
28. SEPTEMBER 2018

MIESTO KONANIA
Mestské kultúrne centrum
SNP 119, 965 01 Žiar nad Hronom

HLAVNÁ TÉMA:
OŠETROVATEĽSTVO V PRAXI
Predseda vedeckého výboru:
doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH


Pozvánka a ďalšie informácie.