Rozvrh špecializačného štúdia – Ošetrovateľská starostlivosť v komunite

PROGRAM

D-004 Kurz špecializačného štúdia – ošetrovateľská starostlivosť v komunite

8.10.2018 – 19.10.2018

Miesto konania:   FZ SZU so sídlom v  Banskej Bystrici

Blok A 115

Počet účastníkov: 19

Rozsah teoretickej prípravy:  76 hodín

 

DátumČasTémaLektor
Pondelok

8.10.2018

7.45-7.55Otvorenie – základné informáciePhDr. Jarmila Bramušková, PhD.
 8.00 –12.00

4 hodiny

Starostlivosť o diabetikov v domácom prostredí, edukácia pacienta.Mgr. Zuzana Mišániová

 

 13.00-17.00

4 hodiny

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s kardiovaskulárnym ochorením, aplikácia ošetrovateľského procesu dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti.Mgr. Mária Šípková

 

 
Utorok

9.10.2018

8.00-12.00

4 hodiny

Diabetes I., II. typu

Etiológia, symptomatológia, dg., liečba.

MUDr. Linda Buková, PhD.

 

 14.00-18.00

4 hodiny

Charakteristika najčastejších KVS ochorení. Etiológia, symptomatológia, diagnostika, liečba, možnosti prevencie.MUDr. Iveta Hochmutová
 
Streda

10.10.2018

8.00-12.00

4 hodiny

Stavy ohrozujúce život.

Starostlivosť o pacienta v stavoch ohrozujúcich život v domácom prostredí, špecifiká komunikácie, etické aspekty

 

Ing. František Glončák
 13.00-17.00

4 hodiny

Charakteristika najčastejších   ochorení. urogenitálneho systému  Etiológia, symptomatológia, dg., liečbaMUDr. Vladimír Baláž
  
Štvrtok

11.10.2018

8.00–10.00

2 hodiny

Ulcus cruris etiológia a liečba 

                                         

MUDr. Slavomír Urbanček, PhD. (MUDr. Šuchaňová)
 10.00-14.00

4 hod.

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dekubitmi, prevencia dekubitov, spolupráca pri zavádzaní a ošetrovaní centrálneho venózneho katétra,            

dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty starostlivosti

Mgr. Estera Zmoková
 

 

14.00–18.00

4 hodiny

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s imunoalteračnými ochoreniami, aplikácia ošetrovateľského procesu dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyMgr. Mišániová Zuzana

 

 
Piatok

12.10.2018

8.00-12.00

4 hodiny

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s respiračným ochorením, starostlivosť o tracheálnu kanylu v domácom prostredí, inhalačná aplikácia liekov do dýchacích ciest, aplikácia ošetrovateľského procesu, špecifiká komunikácie, etické aspekty starostlivosti.PhDr. Eva Černejová

 

 

 13.00-17.00

4 hodiny

Kardio-pulmo-cerebrálna resuscitácia v domácom prostredí Zásady, špecifiká  komunikácie, etické aspektyIng. František Glončák

 

 

 

2. týždeň
Pondelok

15.10.2018

8.00 – 10.00

2 hodiny

Charakteristika najčastejších   ochorení u gerontov. Po systémoch.  Etiológia, symptomatológia, dg., liečbaMUDr. Eva Vnenčáková
10.00 -12.00

2 hod.

Starostlivosť o mentálne a psychicky chorých, telesne postihnutých,

starostlivosť o seniorov

PhDr. Soňa Málusová

 

13.00 -17.00

4 hod.

Charakteristika najčastejších infekčných ochorení. Etiológia, symptomatológia, dg., liečba

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s infekčným ochorením, starostlivosť o i.v.kanylu, bariérové ošetrovanie, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti,

PhDr. Ján Bobáľ
Utorok

16.10.2018

8.00-12.00

4 hodiny

Multikultúrne ošetrovateľstvo

 

doc. PhDr. Mária Šupínová, PhD.
 13.00-17.00

4 hodiny

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením urogenitálneho systému aplikácia ošetrovateľského procesu, zavedenie permanentného katétra u ženy a starostlivosť o permanentný katéter, dialýza – ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s dialýzou,  transplantácia obličiek – ošetrovateľská starostlivosť o pacienta po transplantácii obličiek                                                                                                                                                                                                                                            

špecifiká komunikácie, etické aspekty

Mgr. Olívia Hrabáčová
 
Streda

17.10.2018

8.00-12.00

4 hodiny

Domáca ošetrovateľská starostlivosť

Štandardy v ošetrovateľskej starostlivosti o komunitu, kvalita ošetrovateľskej starostlivosti, aplikácia ošetrovateľského procesu v starostlivosti o komunitu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti

Mgr. Janka Majzlíková
13.00-15.00

2 hodiny

Charakteristika najčastejších  respiračných ochorení. Etiológia, symptomatológia, dg., liečbaMUDr. Vicová Soňa

 

15.00-18.30

4 hodiny

Štátna zdravotná politika – sociálna starostlivosť, sociológia rodiny,

príslušné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti

MUDr. Ľudmila Lysinová MPH
Štvrtok

18.10.2018

8.00-12.00

4 hodiny

Ošetrovateľský výskum – metodológia výskumu v komunite,

 

Doc. PhDr. Bc.Beáta

Frčová, PhD. MPH (PhDr. Jana Lauková, PhD.)

 13.00-15.00

2 hodiny

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením tráviaceho traktu aplikácia ošetrovateľského procesu, zavedenie a starostlivosť o nazogastrickú sondu podávanie výživy sondou                                                                                 

dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty

Mgr. Blanka Vaculčiaková 
 15.00-17.00

2 hodiny

Starostlivosť o mentálne a psychicky chorých, telesne postihnutých,

starostlivosť o seniorov

PhDr. Soňa Málusová

 

Piatok

19.10.2018

8.00-12.00

4 hodiny

Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením pohybového systému, aplikácia ošetrovateľského procesu, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspektyMgr. Ingrid Krišteková