Poďakovanie

Srdečná vďaka všetkým, ktorí prišli v stredu 4. októbra darovať krv na Fakulte zdravotníctva. Aj v tomto chorľavejšom období sa našlo 23 dobrovoľných darcov, ktorým patrí obdiv a poďakovanie za toto ušľachtilé gesto. Medzi darcami vládla príjemná atmosféra a pracovníci Národnej transfúznej služby boli veľmi spokojní s hladkým priebehom celého odberu.
Vďaka a veríme, že pôjdete darovať krv aj nabudúce (na fakulte opäť v marci 2019)