Slovo dekanky (október 2018)

„Nie každý z nás dokáže robiť obrovské veci, ale každý dokážeme robiť malé veci s obrovskou láskou“.

Matka Tereza

 

Prišiel k nám mesiac október. Jeseň nás zaplavuje nádhernými farbami, ktoré by nenamiešal ani najväčší umelec na svojej palete.   Život človeka je kópiou a odrazom prírody. Sénium označujeme ako jeseň života a nie nadarmo je aj jesenný mesiac október označovaný ako mesiac úcty k starším. Čo to znamená? Úcta sa dá prejaviť rôznym spôsobom. Najčastejšie však tými najbežnejšími vecami. Tým, že mladší pozdraví staršieho, bez ohľadu na to, či ho pozná alebo nie. Mladší uvoľní miesto staršiemu, pomôže mu, keď vidí, že pomoc potrebuje. Jednoducho je slušný a to je znak úcty. Škoda, že si to musíme pripomínať prostredníctvom obdobia v kalendári. Myslím, že by to mala byť úplná samozrejmosť každého dňa. Veď, čo môže byť milšie a príjemnejšie, ako úsmev, či pozdrav, či urobenie malého dobrého skutku každý deň. Keby sme to robili všetci, náš svet by sa premenil na nádherné miesto plné porozumenia, lásky a úcty. Zdravotnícki pracovníci sa starajú o ľudí všetkých vekových kategórií. Očakáva sa od nich, že profesionálne zvládnu komunikáciu a poskytnú odbornú pomoc. Treba si však uvedomiť, že zdravotná starostlivosť je služba, ktorú vykonávame bez ohľadu na čas, či priestor, či bez očakávania výhod. Je to služba človeku, ktorý nás práve teraz potrebuje  a to bez výhrad a výnimiek. Čím skôr pochopíme  túto podstatu našej služby, tým lepšie, pretože sa na to náležite a s plnou zodpovednosťou pripravíme. Akademický rok je už v plnom prúde. Výučba prebieha, študenti prvých ročníkov si zvykajú na nové podmienky a nový štýl práce, študenti vyšších ročníkov postupujú na stupienkoch náročnosti v svojom odbore.  Pre učiteľa je radosť prichádzať do posluchárne plnej študentov, ktorí sa tešia na prednášku, spolupracujú a chcú sa učiť. Pre učiteľa niet väčšej odmeny, ako študent, ktorý prejavuje záujem o všetko, čo sa okolo neho deje. Mesiac október bude aj mesiacom medzinárodných kontaktov, výmeny študentov a učiteľov. Teším sa, že po všetkých nevyhnutných administratívnych krokoch začne svoju činnosť študentský spolok FUGO a jeho členovia sa nenechajú ničím odradiť. Teším sa, že študenti prejavili záujem o činnosť Konfuciovej učebne tradičnej čínskej medicíny a zúčastňujú sa jej aktivít. Dokonca je záujem o výučbu čínskeho jazyka.

Naša partnerská Liaoningská univerzita TCM v Shenyangu oslavuje 60. výročie vzniku. Je to univerzita, ktorá má 10.000 študentov a je jednou z najvýznamnejších v Číne. Riadi sa základnou filozofiou, že nie veľkosť, ale kvalita je rozhodujúca.

Skúsme sa nad touto filozofiou zamyslieť. Nie vždy je to o počtoch študentov, ale malo by nám záležať predovšetkým na kvalite absolventa, pretože  práve kvalitná sestra, zdravotnícky záchranár, fyzioterapeut, či zdravotnícky laborant sa vedia postarať o svojho pacienta čo najlepšie, ale aj slušne, s láskou a s prístupom profesionála.

Prajem všetkým krásnu a farebnú jeseň plnú lásky a úcty.