Slávnostná imatrikulácia

Dekanka Fakulty zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH

si Vás dovoľuje pozvať

na slávnostnú imatrikuláciu študentov Fakulty zdravotníctva SZU,
ktorá sa uskutoční dňa 9. novembra 2018 o 10.00 hod.

v aule Polyfunkčného zariadenia SZU na Bernolákovej ul. 8


V deň imatrikulácie dekanka Fakulty zdravotníctva SZU udeľuje študentom prvých ročníkov dekanské voľno.