Liaoningská univerzita v Shenyangu

Liaoningská univerzita tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu 13. októbra oslávila 60. výročie svojho vzniku (1958). Je partnerskou univerzitou  Slovenskej zdravotníckej univerzity a od roku 2015 rozvíjajú bilaterálnu spoluprácu, ktorá v tieto októbrové dni dostáva novú – konkrétnu podobu.

Spolupráca sa bude rozvíjať v oblasti ošetrovateľstva a fyzioterapie a to predovšetkým v oblasti výmeny učiteľov a študentov v rámci krátkodobých, ale aj dlhodobých výmenných pobytov. Rektor Liaoningskej univerzity, Shi Yan, sa teší vzájomnej spolupráci a podporuje jej ďalší rozvoj.

Univerzita  poskytuje široké spektrum vzdelávania v rôznych študijných programoch v bakalárskom a magisterskom stupni vysokoškolského vzdelania. Má vysoko rozvinutú medzinárodnú spoluprácu v univerzitami v rôznych krajinách sveta a to nielen v oblasti výmeny študentov a učiteľov, ale predovšetkým vo vedecko- výskumnej a projektovej spolupráci. Na univerzite študuje 10 000 študentov, z toho ošetrovateľstvo 2 500 študentov. Ťažisková je príprava v oblasti medicíny, tradičnej čínskej medicíny, ošetrovateľstva, akupunktúry a fyzioterapie, čínskeho jazyka a kultúry. Na univerzite študujú zahraniční študenti, ktorí sa najprv pripravujú v oblasti čínskeho jazyka a p úspešných jazykových skúškach pokračujú vo vybraných odboroch štúdia. Sme hrdí na to, že na univerzite študuje aj prvý slovenský študent, Bc. Michal Sedlák, ktorý úspešne ukončil štúdium na našej fakulte v študijnom odbore fyzioterapia.

Liaoningskej univerzite a jej vedeniu, učiteľom a študentom prajeme veľa ďalších úspešných rokov.