IMATRIKULÁCIA ŠTUDENTOV

Dňa 9. novembra 2018 sa v aule Polyfunkčného objektu SZU so sídlom v Banskej Bystrici uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov Fakulty zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity. Imatrikulovaní boli študenti prvých ročníkov dennej formy štúdia študijných odborov: fyzioterapia, laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ošetrovateľstvo a urgentná zdravotná starostlivosť, ktorí z rúk dekanky Fakulty zdravotníctva SZU doc. PhDr. Bc. Beáty Frčovej, PhD., MPH prevzali imatrikulačný list.