Súťaž Florence roka 2018

Tretí ročník odbornej súťaže Florence roka 2018 vyhlásila sieť nemocníc Svet zdravia a jeho finále sa realizovalo v dňoch 26.–28. 10. 2018 na pôde nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Do celoslovenskej súťaže sa mohli zapojiť vysokoškolskí študenti dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia v študijnom odbore a programe ošetrovateľstvo a študenti stredných zdravotníckych škôl študujúci v odbore diplomovaná všeobecná sestra. Celkový počet zaregistrovaných študentov bol 184.
Budúce sestry mali príležitosť preveriť si svoje vedomosti a uplatniť štúdiom nadobudnuté zručnosti nielen v teoretickej, ale aj v praktickej oblasti, v rámci ktorej samostatne i tímovo riešili pripravené modelové situácie. Hodnotiaca komisia, okrem odbornej úrovne, kládla dôraz i na adekvátny prístup a komunikáciu s pacientom.
Dominika Filipko, študentka 3. ročníka študijného odboru ošetrovateľstvo na Fakulte zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici (ďalej FZ SZU), sa po prvom postupovom kole prebojovala medzi 20 finalistov súťaže a konečným súčtom bodov obsadila veľmi pekné 3. miesto. V prvej dvadsiatke súťažiacich sa umiestnili aj Dominikine spolužiačky – Michaela Chalmovská a Kristína Bočkayová.

Študentkám srdečne blahoželáme a ďakujeme za príkladnú reprezentáciu Fakulty zdravotníctva SZU i celej Slovenskej zdravotníckej univerzity.