D-004 Kurz špecializačného štúdia – ošetrovateľská starostlivosť v komunite 19.11.2018 – 23.11.2018

Pondelok 19.11.2018
8.00 – 12.00
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s ochorením pečene, aplikácia ošetrovateľského procesu dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty
(PhDr. Janka Vnenčáková)
14.00 – 18.00
Liečebná výživa (MUDr. Iveta Valachová)

Utorok 20.11.2018
8.00 – 12.00
Starostlivosť o nevyliečiteľne chorých, paliatívna a hospicová ošetrovateľská starostlivosť, starostlivosť o umierajúcich (PhDr. Anna Michňová)
13.00 – 17.00
Starostlivosť o rizikové skupiny: bezdomovci, drogovo závislí, alkoholizmus a násilie v rodinách (MUDr. Martin Somora)

Streda 21.11.2018
8.00 – 12.00
Charakteristika najčastejších ochorení pečene Etiológia, symptomatológia, dg., liečba. (MUDr. Daniela Janceková)
13.00 – 17.00
Vybrané teórie a modely z ošetrovateľstva aplikované na komunitné ošetrovateľstvo (PhDr. Jana Lauková, PhD.)

Štvrtok 22.11.2018
8.00 – 12.00
Ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s onkologickým ochorením, Starostlivosť o umierajúceho, tlmenie bolesti v domácom prostredí, aplikácia ošetrovateľského procesu, starostlivosť o zavedený epidurálny katéter a podávanie analgézie, dokumentovanie ošetrovateľskej starostlivosti, špecifiká komunikácie, etické aspekty starostlivosti o umierajúceho (PhDr. Oľga Štipalová)

14.30 – 17.00
Farmakológia v komunitnom ošetrovateľstve (PharmDr. Daniela Raticová)

Piatok 23.11.2018
8.00 – 10.00
Ošetrovateľská rehabilitácia (PhDr. Mgr. Šárka Tomková)

12.00 – 16.00
Charakteristika najčastejších ochorení pohybového systému. Etiológia, symptomatológia, dg., liečba (MUDr. Marian Hlaváč, PhD.)