Výstup na Krížnu

Nadšenci turistiky z radov študentov prvého ročníka študijného odboru urgentná zdravotná starostlivosť pod gesciou Mgr. Milana Beňačku, PhD. – vedúceho Katedry spoločných disciplín na Fakulte zdravotníctva SZU absolvovali v druhý novembrový víkend nočný výstup na Krížnu. Cieľom pochodu bolo pokochať sa pohľadmi na vychádzajúce slnko a okolitú prírodnú scenériu z tretieho najvyššieho vrchu pohoria Veľká Fatra.

Program turistiky bol nasledovný:

  • 2.30 hod. – budíček,
  • 3.00 hod. – odjazd autami do Tureckej (610 m n. m.),
  • 3.50 hod. – začiatok výstupu (- 2 °C),  
  • 6.20 hod. – príchod na vrchol Krížnej (1 574 m n. m., – 9 °C), preoblečenie, skromné raňajky,
  • 6.55 hod. – s napätím očakávaný východ slnka.

Účastníci výstupu: Šrobová Silvia, Nováková Adriana, Ružbarský Martin, Daňko Lukáš, Dudáš Juraj, Zeman Jozef a Beňačka Milan dúfajú, že svojou energiou „nakazili“ a k podobným výstupom motivovali aj ďalších záujemcov o zmysluplný pobyt v krásnej slovenskej prírode.

Pozrite fofografie a posúďte či uvedené zábery stáli za tú námahu.