Beánie Fakulty zdravotníctva

O necelé dva týždne po slávnostnej imatrikulácii študentov prvých ročníkov Fakulty zdravotníctva SZU sa 21. 11. 2018 nielen študenti, ale aj pedagogickí a nepedagogickí pracovníci fakulty stretli na kultúrno–zábavnom podujatí – beániách organizovaných študentmi končiacich ročníkov dennej formy bakalárskeho štúdia. Minuloročný folklórny motív vystriedal svet rozprávkových bytostí majúci osobitné čaro. Podujatie otvorila dekanka fakulty doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH, ktorá vo svojom príhovore poukázala na hlavné posolstvo rozprávok, a to víťazstvo dobra nad zlom tak dôležité i pre každodenný reálny život. Pestré kostýmy, bohatá tombola a príjemná zábava prispeli k tomu, že aj tohtoročné beánie sa môžu právom hrdiť prívlastkom skvelé.