Slovo dekanky (12)

Príliš veľa myslíme a príliš málo cítime. Viac ako stroje potrebujeme ľudskosť. Viac ako rozum potrebujeme láskavosť a miernosť. Bez toho zvlčíme a stratíme všetko.“

Charlie Chaplin

Vianoce sú kresťanský sviatok. Sú plné pohody a pokoja, ale aj radosti a očakávaní. Nielen z darčekov pod vianočným stromčekom, ale aj z príchodu nového roka, v ktorom je prísľub nových začiatkov. Je to aj čas bilancovania a hodnotenia. Vianoce v sebe nesú prísľub krásnych dní strávených v kruhu najbližších, ktoré znamenajú zamyslenie, precítenie a hlbokú ľudskosť. V tomto čase máme tendenciu viac myslieť na iných, ako na seba. Sú to dni plné láskavosti, lásky a miernosti.

Láska je, popri zdraví, tou najväčšou hodnotou na tomto svete. Bez lásky niet šťastia, spolupatričnosti, túžby šíriť dobro a odovzdať z neho čo najviac. Vianoce sú obdobím roka, kedy by sme mali viac cítiť a byť ľudskými. Nie, to nie sú len slová… Verte, že platí základný vzorec: koľko lásky dáte, toľko sa vám jej dostane. Prečo to nevyskúšať?

Bilancovanie roka  na našej fakulte v sebe nesie pohľad späť. Bolo v ňom veľa pekného a podnetného, čo nás zviditeľnilo. Teší ma, že začíname aktívne prežívať študentský život prostredníctvom študentského spolku FUGO, ktorý bol uvedené do života vďaka aktívnym kolegom a študentom, že  stále viac a viac študentov objavuje krásu študentskej vedeckej odbornej činnosti a snaží sa v tejto oblasti presadiť, že  popri študijných povinnostiach, vieme objaviť krásu východov slnka na Krížnej, zahrať si na volejbalovom turnaji o pohár dekana fakulty, či zabaviť sa na dobre zorganizovaných beániách. Som hrdá na kolegov, ktorí na sebe stále  pracujú a postupujú tak  na stupienkoch vedecko-akademických hodností stále vyššie a vyššie.

Úprimne ma teší narastajúca akceptácia fakulty v našom meste a spolu s ňou aj Konfuciovej  učebne tradičnej čínskej medicíny a jej aktivít. Poslednou z nich  v tomto roku bude otvorenie výstavy čínskych liečivých bylín v Štátnej vedeckej knižnici v Banskej Bystrici, pri príležitosti ktorej nás navštívi významná profesorka z Liaoningskej univerzity TCM v Shenyangu p. LU REN.

Štúdium na vysokej škole v sebe prináša aj povinnosti, ktoré si treba plniť. Niektorí študenti ich však opomínajú a to so sebou prináša nezdary, nespokojnosť a konflikty. Je to však úplné zbytočná komplikácia najmä v prostredí, ktoré sa snaží byť priateľské, otvorené, ale aj náročné.

Ďakujem vedeniu univerzity, kolegom, študentom ako aj vedeniu a zamestnancom Polyfunkčného zariadenia za spoluprácu a všetko dobré, čo sa nám spoločne podarilo zorganizovať. Ďakujem výučbovým zriadeniam za spoluprácu a vytváranie podmienok pre praktickú výučbu našich študentov.

Prajem Vám všetkým krásne a pokojné Vianoce a všetko najlepšie v novom roku 2019!