Vernisáž výstavy prof. Li Chunri

Dňa 13. decembra 2018 sa na pôde Štátnej vedeckej knižnice (ŠVK) uskutočnila vernisáž výstavy prof. Li Chunri: Bylinky v tradičnej čínskej medicíne. Prostredníctvo výstavy prof. Li Chunri predstavil prvých 30 liečivých rastlín.

Vernisáž v sebe zahŕňala niekoľko významných udalostí. Samotná výstava bola prvou aktivitou tohto druhu, ktorú organizovala ŠVK v spolupráci s Konfuciovou učebňou tradičnej čínskej medicíny pri Fakulte zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici. Za Konfuciovu učebňu výstavu pripravovali prof. Li Chunri a naša dobrovoľníčka Zhou Xuezhu spolu s Ing. Bc. Irenou Galádovou, MBA. V ŠVK, pod taktovkou pani riaditeľky, PhDr. Janky Snopkovej, PhD., to bola predovšetkým p. Natália Turčinová spolu so svojimi kolegami. Výnimočnosť tejto aktivity umocnila aj prítomnosť prof. Lu Ren z Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny v Shenyngu, ktorá je našou partnerskou univerzitou. Pani profesorka je odborníčka na akupunktúru a počas vernisáže uviedla prezentáciu, ktorou prítomných oboznámila o tradičnej čínskej medicíne , jej význame a využívaní v liečbe rôznych ochorení. Pri svoje prednáške zdôraznila, že v živote človeka kľúčovú úlohu zohrávajú emócie.

Ďalším významným bodom vernisáže bolo podpísanie Memoranda o spolupráci medzi ŠVK a SZU, konkrétne Fakultou zdravotníctva, ktorú podpísali riaditeľka ŠVK, PhDr. Janka Snopková, PhD. a v zastúpení rektora SZU v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc., prorektorka SZU a zároveň dekanka Fakulty zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici , doc. PhDr. Bc. Beáta Frčová, PhD., MPH. Obe spoločne konštatovali, že vzájomná spolupráca týchto inštitúcií je na nadštandardnej úrovni a podpísanie memoranda jej dáva oficiálny rámec a vytvára priestor pre jej ďalší rozvoj. Slávnostnej vernisáže sa zúčastnil prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prvý prodekan a prodekan pre rozvoj FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici a zároveň poslanec MZ, ako aj bývalá riaditeľka Štátnej vedeckej knižnice, PhDr. Oľga Lauková, PhD, zamestnanci fakulty, ŠVK a obyvatelia Banskej Bystrice.

Príjemným spestrením bolo vystúpenie čínskych umelkýň, ktoré predviedli spev a hru na guzheng, ako aj čínsky tradičný tanec.

Výstava potrvá do 28. februára 2018.