Návšteva pani profesorky LU REN

Dňa 14. decembra 2018 dekanka fakulty privítala významnú profesorku, p. LU REN, z Liaoningskej univerzity tradičnej čínskej medicíny v Shenyangu. Znamená to pre fakultua tým aj pre celú našu univerzitu, významný krok k napĺňaniu dohody o spolupráci ,medzi našimi univerzitami. Pani profesorka je odborníčkou v oblastiakupunktúry a zároveň vedúcou oddelenia pre rozvoj. Vzácnu návštevu, okrem dekanky, privítali aj prodekani, doc PhDr. Tatiana Rapčíková, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť, PhDr. Daniel Gurín, Ph.D. prodekan pre vedu, výskum a zahraničné vzťahy a Mgr. Mária Snitková. Pani profesorku sprevádzal prof. Li Chunri.

V priateľskom rozhovore boli určené priority a ďalšia časová postupnosť realizácie vzájomnej spolupráce a to v oblasti fyzioterapie a ošetrovateľstva. Dekanka fakulty informovala pani profesorku o tom, že podpísaná dohoda o spolupráci bola odovzdaná do rúk pán rektora SZU v Bratislave, prof. MUDr. Petra Šimka,CSc., ktorý prejavil záujem a potešenie nad rozvíjajúcimi sa vzťahmi s Liaoningskou univerzitou.

Program pani profesorky na Slovensku bude pokračovať do 19. decembra 2018.