Slovo dekanky (1)

„Všetko, čo chcete, leží hneď za Vašou zónou pohodlia“ 

Robert Allen

V posledný deň roka som sledovala dokumentárny film o legendárnej hudobnej skupine THE BEATLES. Na vrchole svojej slávy sa dostávali do situácií, že v hudobnom štúdiu mali na dokončenie novej piesne tak hodinu a pol. Producenti im stanovili plán, že raz za tri mesiace musí uzrieť svetlo sveta nová pieseň a raz ročne nový album. Už pri jednoduchých počtoch je vidieť, že bolo priam nemožné naplniť nový album novými pesničkami. Iba za predpokladu, že každý mesiac vznikne nový hit. Pracovné tempo priam neznesiteľné. V čase najväčšej slávy tejto hudobnej skupiny (60. roky) jej členovia už dávno prekročili zónu pohodlia, pretože len tak sa asi dajú dosahovať skutočné úspechy.

Máme nový rok 2019. Čítame predpovede, dávame si predsavzatia, nové ciele. Ako je možné, že väčšinu z nich sa nám nepodarí splniť? Isté percento je súhra vonkajších okolností a podmienok, ale väčšinou je to fakt, že nevystúpime zo zaužívaných vzorcov správania, keď síce cítime, že treba niečo urobiť, ale je to veľmi ťažké. A tak zotrvávame v starých zvykoch.

V novom roku stojí pred nami veľa nových úloh. Slovenská zdravotnícka univerzita začína svoju činnosť  s obnoveným vedením pod taktovkou pána rektora, prof. MUDr. Petra Šimka, CSc. Pred našou univerzitou a jej fakultami stojí náročné obdobie, kedy všetci musíme vystúpiť zo svojej zóny pohodlia a pomôcť v naštartovaní nových úspešných aktivít. Pre našu fakultu sú kľúčové nové projekty v oblasti vedy a výskumu, pretože prostredníctvom nich dokazujeme schopnosť vedecky pracovať, publikovať a zvyšovať tak úroveň celej univerzity. Je to cesta neľahká, ale tvorivá, podnetná a veľmi potrebná pre medzinárodnú a domácu akceptáciu nielen našej fakulty, ale aj celej univerzity.

Kľúčovým slovom je udržanie kvality. A to v teoretickej časti výučby, ale hlavne praktickej prípravy vo výučbových zdravotníckych zariadeniach.  Dôležitý je kontakt a komunikácia medzi nami. Kvalita sa buduje aj prostredníctvom medzinárodných vzťahov, kooperácie a výmeny skúseností s partnerskými univerzitami. Verím, že aj na tomto poli budeme aj naďalej úspešní.

Teším sa na novú úspechy našich študentov, ktorým zároveň želám úspešné skúšobné obdobie. Teším sa na nové úspechy našich pedagógov, ktoré budú výsledkom ich tvorivosti a chuti pracovať.  Teším sa na spoluprácu s našim krásnym mestom a ľuďmi v ňom. Teším sa spoluprácu s UMB a s Akadémiou umení. To všetko prináša radosť, pretože len vtedy vieme, že naše pôsobenie má význam a zmysel.

Ďakujem všetkým za všetko dobré, čo bolo urobené, všetkým, ktorí sa rozhodli od nás odísť, ale zostáva po nich kus dobre vykonanej práce.

Veľa, šťastia, zdravia a úspechov v novom roku 2019!