Kam na vysokú školu 2019

Výstava Kam na vysokú školu sa etablovala medzi podujatia pomáhajúce študentom stredných škôl nielen pri výbere vysokej školy, ale aj fakulty, študijného odboru či konkrétneho študijného programu. V Banskej Bystrici sa dané podujatie uskutočnilo 5. februára 2019 v priestoroch hotela Lux. 

Fakultu zdravotníctva SZU so sídlom v Banskej Bystrici zastupovali pracovníčky študijného oddelenia a študenti všetkých študijných odborov dennej formy bakalárskeho štúdia s pripravenými praktickými ukážkami reprezentujúcimi príslušný študijný odbor.

Vedenie fakulty ďakuje všetkým zúčastneným za jej vzornú reprezentáciu na danom podujatí.