Medzinárodné ocenenie

Medzinárodné ocenenie zakladateľom detskej onkológie na Slovensku

Tento týždeň (15. 2.) si pripomenieme Medzinárodný deň detskej onkológie. Na Slovensku v minulom roku oslávila detská onkológia 35. výročie svojho vzniku. Pri jej zrode stál prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., prvý prodekan a prodekan pre rozvoj na FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici so svojim tímom, do ktorého patrili MUDr. Eva Bubanská, PhD., MUDr. Kristína Husáková, MUDr. Viera Bajčiová, CSc. MUDr. Terézia Stančoková a doc. MUDr. Emília Kaiserová, CSc.

Z rúk p. Ruth Ladensteinovej, členky predsedníctva Európskej spoločnosti pediatrickej onkológie (SIOPE), si prevzal pán profesor spolu so svojimi kolegyňami medzinárodné ocenenie SIOPE Letter of Acknowledment.

Pánovi prof. MUDr. Svetozárovi Dluholuckému, CSc. a jeho tímu sa tak dostalo mimoriadneho medzinárodného uznania, ktoré je zároveň aj záväzkom k užšej medzinárodnej spolupráci a neustálemu zvyšovaniu kvality zdravotnej starostlivosti v detskej onkológií.

Blahoželáme!