TRADIČNÁ ČÍNSKA MEDICÍNA

Oznamujeme všetkým záujemcom, že okrem hodín tradičnej čínskej medicíny bude pre verejnosť možnosť navštevovať hodiny pulznej diagnostiky – oboje vedené pánom profesorom Li.

Začiatok stretnutí:

pulzná diagnostika – pondelok 25. 2. 2019 o 8.00 hodine,

tradičná čínska medicína – piatok 1. 3. 2019 o 9.00 hodine.